Usługi

Firma "AMA-PROJEKT S.C" poleca następujące usługi:

-Kompleksowe projektowanie elektrofiltrów, wszelkiego rodzaju kanałów spalin, konstrukcji wsporczych-podporowych, klatek schodowych z opodestowaniem, zadaszeń;
-Wykonywanie projektów modernizacji esploatowanych elektrofiltrów;
-Opracowywanie ekspertyz stanu technicznego elektrofiltrów umożliwiające planowanie remontów bieżących i kapitalnych;
-Pośrednictwo w zakresie dostaw części elektrofiltrów do remontu;
-Prowadzenie nadzorów montażowych elektrofiltrów do remontu;
-Wykonywanie obliczeń statycznych konstrukcji;
-Wykonywanie projektów termoizolacji urządzeń;
-Wykonywanie projektów urządzeń mechanicznych

Polecamy również:

-Wykonywanie dokumentacji technicznych konstrukcji stalowych wg projektów indywidualnych np. hale,estakady;
-Wykonywanie dokumentacji technicznych elementów maszyn i urządzeń wg projektów indywidualnych np. przenośnikim zgrzebłowe,taśmowe;
-Wsparcie techniczne i doradztwo inwestycyjne
-Szeroki zakres nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
-Projekty indywidualne dostosowane do charakteru działalności i potrzeb inwestora;
-Możliwość rozbudowy istniejących obiektów;
-Nadzory autorskie;
-Usługi w zakresie komputerowego przerysowywania istniejących rysunków

Dokumentację wykonujemy w formie elektronicznej: AutoCad,MS Word, MS Excel. Deklarujemy pomoc przy wyborze optymalnej koncepcji inwestycji, opracowania projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej, także we wszelkich uzgodnieniach. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technicznie do profesjonalnego wykonania każdego zadania inwestycyjnego w zaplanowanym terminie i w standardzie przez Państwa oczekiwanym.

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone AMA-PROJEKT S.C 2020